Wat zijn de stappen naar onze redding?Vraag: "Wat zijn de stappen naar onze redding?"

Antwoord:
Veel mensen zijn op zoek naar een aantal “stappen” naar hun redding of verlossing. Mensen houden van het idee van een gebruiksaanwijzing met vijf stappen, die tot hun redding zullen leiden als deze gevolgd worden. Volgens de Islam zullen mensen gered worden als zij de Vijf Zuilen onderhouden. Omdat het idee van een stapsgewijs proces mensen zo aanspreekt, maken veel mensen in de Christelijke gemeenschap de fout om de redding voor te stellen als een proces dat uit een aantal stappen bestaat. Het Rooms-Katholicisme heeft zeven sacramenten. Verscheidene Christelijke kerkgenootschappen voegen de doop, een openbare geloofsverkondiging, het afkeren van zonde, het spreken in klanktaal, enzovoorts, toe als stappen naar de redding. Maar de Bijbel toont ons maar één enkele stap naar de redding. Toen de gevangenisbewaarder in Filippi aan Paulus vroeg “wat moet ik doen om gered te worden?” antwoordde Paulus: ”Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden” (Handelingen 16:30-31).

Geloof in Jezus Christus als de Redder is de enige “stap” naar de redding. De boodschap van de Bijbel is ontzettend duidelijk. We hebben allemaal tegenover God gezondigd (Romeinen 3:23). Vanwege onze zonden verdienen we om eeuwig van God te worden afgescheiden (Romeinen 6:23). Vanwege Zijn liefde voor ons (Johannes 3:16), kwam God in een menselijke gedaante naar de wereld en stierf Hij in onze plaats, door de straf op Zich te nemen die wij verdienen (Romeinen 5:8; 2 Korintiërs 5:21). God belooft de vergeving van de zonden en een eeuwig leven in de hemel aan alle mensen die Jezus Christus, door genade in geloof, als Redder ontvangen (Johannes 1:12; 3:16; 5:24; Acts 16:31).

Onze redding bestaat niet uit een aantal stappen die we moeten zetten om deze te verdienen. Natuurlijk zouden Christenen gedoopt moeten worden. Natuurlijk zouden Christenen Christus in het openbaar als hun Redder moeten verkondigen. Natuurlijk zouden Christenen zich van hun zonden moeten afkeren. Natuurlijk zouden Christenen hun levens moeten wijden aan het gehoorzamen van God. Maar, dit zijn geen stappen naar de redding. Deze zijn het gevolg van die redding. Door onze zonden is er geen enkele manier waarop we onze verlossing kunnen verdienen. We zouden 1000 stappen kunnen volgen, en dat zou nog steeds niet voldoende zijn. Daarom moest Jezus in onze plaats sterven. We zijn absoluut niet in staat om onze zondenschuld aan God te betalen of om onszelf van onze zonden schoon te wassen. Alleen God kon onze redding bewerkstelligen, en dat heeft Hij ook gedaan. God volbracht Zelf de “stappen” en biedt daarom de redding aan aan iedereen die deze van Hem wil ontvangen.

Redding en vergeving van de zonden heeft niets te maken met het volgen van bepaalde stappen. Het gaat om het ontvangen van Christus als onze Verlosser en om het erkennen dat Hij al het werk voor ons heeft gedaan. God vereist slechts één stap van ons – het ontvangen van Jezus Christus als onze Redder en het volledig op Hem alleen vertrouwen als de enige weg naar onze redding. Dat is wat het Christelijke geloof anders maakt dan alle andere wereldreligies, waarvan elke een lijst van stappen heeft die gevolgd moeten worden om zo de verlossing te ontvangen. Het Christelijke geloof erkent dat God de stappen reeds heeft voltooid en roept ons slechts op om Hem in geloof te aanvaarden.

Heb je het besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Indien “ja” klik op de “ik heb Christus vandaag aangenomen” - knop hieronder.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat zijn de stappen naar onze redding?