Maswali makuu katika BibiliaMaswali makuu katika Bibilia

Bibilia inasema nini kuhusu utumiaji mzuri wa pesa zako?

Bibilia inasema nini kuhusu adhabu ya kifo?

Bibilia inasema nini kuhusu kuavya mimba?

Bibilia inasema nini kuhusu uponyaji? Je! Kunao uponya katika damu ya Yesu Kristo?

Bibilia inasema nini kuhusu vita?

Bibilia inasema nini kuhusu majonzi? Mkristo anawezaje kushinda majonzi?

Biblia inasemaje juu ya umuhimu wa uwajibikaji?

Bibilia inasema nini kuhusu gadhabu?

Biblia inasema nini kuhusu hofu?

Biblia inasemaje juu ya vyakula tunapaswa kula (kosher)? Je, kuna vyakula Mkristo anapaswa kuepuka?

Biblia inasemaje kuhusu mizuka /kutembelea mara kwa mara?

Biblia inasema nini kuhusu uvumi?

Biblia inasem nini kuhusu wivu?

Biblia inasema nini kuhusu uvivu?

Biblia inasemaje kuhusu subira?

Biblia inasema nini kuhusu kiburi?

Je Mkristo ana mtazamo upi kwa kujitukuza?

Biblia inasema nini kuhusu woga?


Maswali makuu katika Bibilia