Maswali makuu katika BibiliaMaswali makuu katika Bibilia

Bibilia inasema nini kuhusu utumiaji mzuri wa pesa zako?

Bibilia inasema nini kuhusu adhabu ya kifo?

Bibilia inasema nini kuhusu kuavya mimba?

Bibilia inasema nini kuhusu uponyaji? Je! Kunao uponya katika damu ya Yesu Kristo?

Bibilia inasema nini kuhusu vita?

Bibilia inasema nini kuhusu majonzi? Mkristo anawezaje kushinda majonzi?


Maswali makuu katika Bibilia