Mga katanungan patungkol sa Pamumuhay KristyanoMga katanungan patungkol sa Pamumuhay Kristyano

Ano ang Kristiyano?

Papaano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay?

Papaano ko mapagtatagumpayan ang kasalanan sa aking buhay Kristiyano?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng ika-pu ng mga Kristiyano?

Kristiyanong Pag-aayuno ano ang sinasabi ng Bibliya?

Papaano ko maituturo ang Ebanghelyo sa aking mga kapatid at kasambahay na hindi sila magagalit, masasaktan, o maitutulak na papalayo?

Papaano ko mapapatawad ang mga taong nagkasala sa akin?

Ano ang espiritwal na paglago?

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pakikibakang espiritwal?

Paano natin makikilala ang tinig ng Diyos?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Pamumuhay Kristyano