Mga Katanungan patungkol sa pangangatwiran at pananaw sa mundo 

Mga Katanungan patungkol sa pangangatwiran at pananaw sa mundo

Ano ang apostasy at paano ko ito malalaman?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagdurusa?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kapitalismo?

Ano ang dapat na maging pananaw ng Kristiyano sa pulitika?

Bakit takot ang mga Kristiyano sa mga bakla/tomboy (homophobia)?

Sinusuportahan ba ng Bibliya ang komunismo?

Tinatawag ba ng Bibliya ang mga Kristiyano upang ipagtanggol ang pananampalataya?

Ang resulta ba ay nagbibigay katwiran sa pamamaraan (the ends justify the means)?

Dapat bang magbahagi ng Ebanghelyo ang mga Kristiyano sa mga ateista?

Ano ang existentialism?

Ang pananampalataya ba sa Diyos ay tulad sa isang saklay?

Bakit napakaraming kabataan ang tumatalikod sa pananampalataya?

Ano ang ibig sabihin ng Bibliya ng sabihin nito na “Ang mangmang ay nagsabi sa kaniyang puso, ‘walang Dios’?

Bakit hindi pinagagaling ng Diyos ang mga taong putol ang paa o kamay?

Ano ang infidel o hindi mananampalataya?

Ano ang mga panganib ng postmodernism?

Mayroon bang kapani-paniwalang ebidensya na mayroong Diyos?

Ang relihiyon ba ang dahilan ng mga digmaan?

Paano dapat ituring ng isang Kristiyano ang sosyalismo?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa katarungang panlipunan (social justice)?

Ano ang katotohanan?

Dapat bang isulong ng mga Kristiyano ang pandaigdigang kapayapaan?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga Katanungan patungkol sa pangangatwiran at pananaw sa mundo