යේසුස් වහන්සේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයේසුස් වහන්සේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න

යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යනු කවුරුන්ද?

යේසුස් දෙවියන් වහන්සේද? යේසුස් කවදාවත් කියා පෑවාද දෙවියන් වහන්සේ බව?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දේවත්වය ශුද්ධ බයිබලයට අනුකුලද?

කන්‍යා උපත එතරම් වැදගත් වන්නේ ඇයි?

යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා යන්නෙහි අදහස කුමක්ද?

යේසුස් වහන්සේ සැබැවින්ම විද්‍යාමානද? (පවතිනවාද?) යේසුස් වහන්සේ පිළිබඳව ඓතිහාසික සාදක තිබේද?

යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානය සැබෑවක්ද?

යේසුස් වහන්සේ සිකුරාදා කුරුසපත් වුනාද?

යේසුස් වහන්සේගේ මරණයත් උත්ථානයත් අතරතුර උන් වහන්සේ නිරයට ගියාද?

යේසුස් වහන්සේ උන් වහන්සේගේ මරණය හා නැවත නැගිටීම අතර වූ තුන් දවසේ සිටියේ කොහේද?

යේසුස් වහන්සේ විවාහකද?

යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා යැයි පැවසීමේ අර්ථය කුමක්ද?

උපභවනීය එකතුව යනු කුමක්ද? යේසුස් වහන්සේ එකම අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේ හා මනුෂ්‍යයා ලෙසට ඉදිරිපත් වන්නේ කෙසේද?

යේසුස් වහන්සේට මෙතරම් දුක්විඳීමකට මුහුණ දීමට සිදුවුනේ ඇයි?

යේසුස් වහන්සේට සහෝදර සහෝදරියන් සිටියාද? (ලේ නෑයෝ)

පරණ ගිවිසුමෙහි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන අනාවැකි පවසන්නේ කොහේද?

යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ නම්, උන් වහන්සේ කෙසේද දෙවියන් වහන්සේට යාච්ඤා කරන්නේ? යේසුස් වහන්සේ තමාටම යාච්ඤා කර ගත්තාද?

දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේව ඒ කාලයේ එව්වේ ඇයි? ඊට පෙර හෝ පසු නොඑව්වේ ඇයි?

යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ බැටළුපැටවාණෝ යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උත්ථානය මා විශ්වාස කළ යුත්තේ ඇයි?

යේසුස් වහන්සේ පව් කර තිබේද?

මතෙව් හා ලූක් සුභාරංචි දෙකෙහි යේසුස් වහන්සේගේ පරම්පරාව වාර්ථාකර ඇති අයුරු වෙනස්ව තිබෙන්නේ ඇයි?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටයේසුස් වහන්සේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න